25 بهمن:
صدور حكم تاریخى حضرت امام خمینى(ره) مبنى بر ارتداد «سلمان رشدى»، نویسنده كتاب آیات شیطانى (1367ش)
تصویر خبر

سلمان رشدى؛ بازیگر تهاجم ضد دینى غرب علیه اسلام‌

انقلاب اسلامى ملت ایران كه خروشى جهانى برانگیخت، انقلابى برخاسته از تعالیم طاغوت ستیزانه دین مبین اسلام بود كه با ظهور خود فریاد آزادیخواهى مسلمانان بسیارى را در جهان برانگیخت و طنینى از اسلام‌خواهى در اقصى نقاط جهان به راه انداخت. به‌همین‌دلیل این دشمنان با طرح نقشه‌ها و توطئه‌هاى مختلف از قبیل ترور و حمله همه‌جانبه نظامى، اقدام به مبارزه با این نظام نوپا نمودند كه در تمامى عرصه‌ها با رشادت مردى و ایمان و غیرت جوانان مبارز و انقلابى مواجه شدند. اما این دشمنان قسم خورده ازپاى ننشسته و با هدف‌قراردادن ذهن و باور ایمانى ملت مسلمان ایران، جنگ نرم و تهاجم فرهنگى به ارزش‌هاى دینى را در برنامه خود قراردادند تا بتوانند از طریق فروپاشى اعتقادى و ضربه‌زدن به این مهم‌ترین عامل وحدت و انسجام ملى، به اهداف خود نائل شوند. سرآغاز این هجمه همه‌جانبه كه همچنان نیز ادامه دراد را باید تالیف كتاب «آیات شیطانى» توسط «سلمان رشدى» و تبلیغ این اقدام خائنانه او در قالب رسانه‌هاى غربى دانست، اقدامى كه هرچند توهین به عظیمترین معجزه الهى و با ارزشترین گنجینه معنوى مسلمانان و برانگیختن غیرت دینى و خشم فطرى آنان را در پى داشت، اما با شكلگیرى حركت‌هاى مبارزاتى در پى این نقشه، قدرت الهى مسلمین براى مبارزه متحدانه علیه ایادى شیطان را نشان داد. حركتى كه سرآغاز آن‌را باید فرمان تاریخى خمینى كبیر(ره) دانست كه با شجاعت و غیرت دینى هرچه تمامتر، فرمان تاریخى ارتداد سلمان رشدى و محكوم‌نمودن به قتل این عامل خودفروخته غرب را صادر كرد و به تمامى مبارزات علیه این هجمه‌هاى ضددینى، جلوه‌اى نه تنها دینى بلكه سیاسى بخشید.

*سلمان رشدى؛ بازیگر جدید نقشه تهاجم ضددینى غرب علیه اسلام‌

استعمار از همان آغاز شكل‌گیرى و شروع حركت شتابان، همواره در طى سال‌هاى اجراى برنامه‌هاى استعمارى خود، دین را عاملى مهم براى حفظ همبستگى و وفاق اجتماعى و سدى مهم در برابر زیاده‌خواهى و نقشه‌هاى استعمارى براى تاراج ثروت‌هاى كشورهاى غنى جهان به‌خصوص در كشورهاى اسلامى تلقى نمود. به‌همین‌دلیل سعى كرد با اجراى نقشه‌هاى مختلف همچون ترویج اندیشه‌هاى خرافى، ساختن ادیان جعلى به مبارزه علیه دین اسلام پرداخته و آن‌را به‌كلى نابود كند. پس از این اقدامات و با شكل‌گیرى استعمارنو و كوتاه‌شدن ظاهرى دست استعمارگران بر سلطه كشورها، آنان طرح‌هاى دیگرى را به راه انداختند تا بتوانند با ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و مشغول نمودن دنیاى اسلام به اختلافات دینى و نیز مبارزه با اندیشه‌هاى سیاسى و فرهنگى اسلامى به اهداف خود دست یابند.

تربیت نمودن فردى همچون «سلمان رشدى» و پرداخت پول هنگفت به او (۸۵۰هزار پوند) براى نوشتن كتاب «آیات شیطانى» با هدف تخریب سندیت و حجیت قرآن به‌عنوان تنها كتاب شریعت اسلام و عنوان‌نمودن این مطلب از سوى او كه قرآن‌را «اثرى، حاوى ضدیت و شك بنیادى» است و توهین به شخصیت پیامبر گرامى اسلام(ص)، ازجمله این برنامه‌ها براى حمله به اسلام بود؛ اسلامى كه در سال‌هاى انتهایى قرن بیستم و با ظهور انقلاب اسلامى و طنین‌انداختن فریاد استكبارستیزى آن، با موج استقبال جهانى براى گرویدن به اسلام و آن هم اسلام معرفى شده در قالب اندیشه اسلام سیاسى امام خمینى(ره) و جمهورى اسلامى همراه شده بود. جوششى كه جهان سلطه و منافع مادى و فكرى‌اش در تمامى جهان را بیش ازپیش تهدید مى‌كرد.

*صدور فرمان تاریخى حضرت امام(ره) علیه سلمان رشدى؛ ضربه‌اى محكم بر تجاوز فرهنگى و دینى غرب‌

این‌گونه بود كه این بار دست توطئه‌گرى استعمار و استكبار آمریكا و انگلیس از آستین و قلم سلمان رشدى برآمد و كتابى موهوم و سراسر توهین‌آمیز در سراسر اروپا و آمریكا و به بهانه آزادى بیان و قلم و با حمایت نهادهاى حقوق بشرى بین-المللى بیرون داد كه میرفت گوساله‌اى سامرى را شكل دهد تا برخى ناامیدان و ساده‌دلان را از اعجاز الهى قرن بیستم یعنى انقلاب اسلامى ناامید سازد؛ كه فریاد بت‌شكن قرن، همچون عصاى ابراهیم بر سر آنان فرود آمد و نه تنها نقشه آنان را نابود ساخت بلكه تیغ برنده‌اى شد كه گردن گردن كشان و هتاكان را برید و همچون نیل فروعنیان زمان را بلعید.

حضرت امام(ره) با شناخت عمیقى كه از باطن نقشه‌هاى دامنه‌دار و شیطانى دشمن براى ضربه‌زدن به اسلام و نیز انقلاب اسلامى داشت و عمق نقشه این بار دشمن را به‌خوبى شناخته بود، بدون ترس و واهمه از تهدیدهاى جهانى فرمان تاریخى خود مبنى بر حكم ارتداد و قتل سلمان رشدى را بدون ترس از تهدیدهاى دشمنان صادر نمودند.

*فتواى حضرت امام و قیام یكپارچه جهان اسلام علیه خدعه غرب‌

پس از صدور فرمان حضرت امام(ره) سایر مراجع دینى قم و مشهد در حمایت از این حكم شرعى و اعلام اعتراض به انتشار این كتاب درس‌هاى خود را تعطیل كردند. آیت‌الله خامنه‌اى كه آن زمان رئیس‌جمهور بودند، در پیامى رادیویى به تبیین حكم امام(ره) پرداختند و حمایت كامل دولت را از آن اعلام كردند. دولت نیز در همین راستا روز چهارشنبه ۲۶بهمن ۱۳۶۷ را عزاى عمومى اعلام كرد. نمایندگان مجلس شوراى اسلامى نیز با صدور بیانیه‌اى از حكم امام حمایت كردند و اقشار مختلف مردم و سایر مسؤولان حكومتى نیز به حمایت از این حكم و اعتراض به حمایت انگلیس و آمریكا از اقدام علیه اسلام پرداختند. تظاهرات مردمى در ایران و سایر كشورهاى اسلامى آغاز شد و موجى از اعتراضات علیه سلمان رشدى و حمایت‌هاى كشورهاى غربى از او شكل گرفت. اولین موج اعتراضات به انتشار این كتاب از خود انگلستان آغاز شد و مسلمانان انگلیسى صدها جلد از كتاب آیات شیطانى را در شهر برادفورد انگلیس به آتش كشیدند و در لندن نیز تظاهرات گسترده‌اى به راه انداختند وهمینطور تلاش كردند با شكایت علیه او و ناشر، مانع نشر این كتاب شوند. اقداماتى كه با مخالفت دستگاه‌هاى امنیتى و نظامى انگلیس روبه رو شد و ده‌ها دانشجوى مسلمان را از این كشور اخراج كردند.

اما در دیگر كشورهاى جهان آتش خشم مسلمانان شعله‌ور شد و اولین واكنش كشورهاى مسلمان به انتشار كتاب سلمان رشدى، اعتراض سفراى كشورهاى اسلامى به انتشار این كتاب بود. در روز۲۳بهمن (۱۲فوریه‌۱۹۸۹) مسلمانان پاكستان در شهر اسلام آباد به تظاهرات پرداخته و ضمن دادن شعارهایى علیه آمریكا و انگلیس و نویسنده كتاب «آیات شیطانى»، به طرف مركز فرهنگى آمریكا حركت كردند. این تظاهرات به برخورد افراد مسلح اجیر شده از درون مركز فرهنگى آمریكا با تظاهركنندگان انجامید و باعث شهادت ۶نفر و مجروح شدن بیش از۱۰۰نفر گردید. فرداى همان روز تظاهرات مسلمانان هند نیز به شهادت یك نفر از سوى نیروهاى مسلح هند منجر شد.

دولت‌ها و رسانه‌هاى غربى براى كاهش اعتراضات جهانى به شایعه‌پراكنى پرداخته و سعى كردند این‌گونه وانمود سازند كه سلمان رشدى توبه كرده و از این طریق اعتراضات را خاموش كنند. درپى انتشار این خبر، از سوى دفتر حضرت امام(ره) اطلاعیه‌اى بدین شرح صادر شد: «رسانه‌هاى گروهى استعمارى خارجى به دروغ به مسیولین نظام جمهورى اسلامى نسبت مى‌دهند كه اگر نویسنده كتاب آیات شیطانى توبه كند، حكم اعدام او لغو مى‌شود. حضرت امام خمینى فرموده‌اند: سلمان رشدى اگر توبه كند و زاهد زمان شود بر هر مسلمان واجب است با جان و مال، تمامى هم‌خود را به كار گیرد تا او را به درك واصل كند.» حضرت امام اضافه كردند: «كه اگر غیرمسلمانى از مكان او مطلع گردد و قدرت این‌را داشته باشد تا سریع‌تر از مسلمان او را اعدام نماید، بر مسلمان واجب است آنچه را در قبال این عمل مى‌خواهد به‌عنوان جایزه یا مزد عمل به او بدهند.»

با انتشار این فتوا موجى از شور جهان اسلام را فراگرفت و مسلمانان شجاع بسیارى فرمان رهبر بزرگ اسلام را لبیك گفتند و مبادرت به قتل او نمودند كه در این مسیر حتى به شهادت نیز رسیدند. این فتوا و نیز حركت‌هاى جهادى بعد از آن، موجب شد نه تنها غرب در برنامه خود شكست بخورد بلكه حتى هزینه هنگفتى را براى حفاظت از جان رشدى مرتد هزینه كند.

* اقدام شجاعانه مجلس شوراى اسلامى در مقابل استعمار پیر انگلیس‌

در مقابله با حكم حضرت امام(ره)، جامعه اقتصادى اروپا سطح روابط با ایران به پایین‌ترین حد خود تنزل داده شد و در ابتداى اسفند۶۷، سفراى‌۱۲كشور اروپایى به كشورهاى خود فراخوانده شدند و هرگونه تماس در سطح بالا با دولت ایران را لغو كردند. دولت ایران نیز متقابلاً سفراى خود را از آن كشورها به ایران فراخواند. اما در مقابل این اقدام هتاكانه اتحادیه اروپا، مهم‌ترین اقدام را در آن زمان مجلس شوراى اسلامى به تبعیت از فرمان حضرت امام(ره) و رهنمودهاى ایشان انجام داد. درهمان زمان امام خمینى(ره) در پیام خویش چنین تأكید نمودند: «آیات شیطانى كارى است حساب‌شده براى زدن ریشه دین و دین‌دارى و در رأس آن اسلام. . . استكبار غرب شاید تصور كرده است از این‌كه اسم بازار مشترك و حصر اقتصادى را به میان بیاورد ما درجازنیم و از اجراى حكم خداوند بزرگ صرف نظر مى‌نماییم.»

به تبعیت از این سخنان حضرت امام(ره) در۹اسفند، مجلس شوراى اسلامى طى جلسه فوق‌العاده‌اى با اعلام یك ضرب‌الأجل یك‌هفته‌اى براى انگلیس، تداوم رابطه سیاسى با دولت انگلیس را به عذرخواهى مقامات انگلیسى و تجدیدنظر آنان در مواضع غیراصولیشان نسبت به جهان اسلام و كتاب «آیات شیطانى» مشروط ساخت.

بنابراین مصوبه، در صورتى كه انگلیس در عرض یك‌هفته علیه انتشار آیات شیطانى اعلام موضع نمى‌كرد، روابط سیاسى و دیپلماتیك با آن كشور به‌طوركامل قطع مى‌شد. دولت انگلیس نیز در یك عقب‌نشینى آشكار اعلام نمود كه خواهان قطع روابط با ایران نیست و در تاریخ ۱۳اسفند، جفرى‌هاو، وزیر خارجه انگلیس بدون مخالفت با تداوم انتشار آیات شیطانى و بدون محكوم كردن اهانت به مقدسات مسلمانان، اعلام كرد كه این كشور به اسلام احترام مى‌گذارد و خود را از ماجراى انتشار آیات شیطانى جدا مى‌داند. اما چون این اظهارات فاقد عذرخواهى رسمى و علنى لندن از مسلمانان بود، در تاریخ ۱۶اسفند۶۷وزارت امور خارجه ایران طى بیانیه‌اى در پایان مهلت یك‌هفته‌اى به دولت انگلیس براى اصلاح مواضع خود در قبال كتاب موهن آیات شیطانى، به‌علت عدم تحقق خواسته مجلس شوراى اسلامى، قطع كامل روابط سیاسى ایران با انگلیس را اعلام كرد. این اقدامات شجاعانه باعث شد كه جامعه اقتصادى اروپا از موضع خود عقب‌نشینى كنند و سفراى خود را به ایران بازگردانند.

* ادامه قاطعانه راه غرب ستیزى امام(ره) با رهبرى مقام معظم رهبرى‌

اروپایى‌ها تلاش كردند نشان دهند كه اعتبار این حكم با رحلت حضرت امام باطل مى‌شود، اما مقام معظم رهبرى با تأكید شجاعانه بر وجوب اجراى این حكم این نقشه كشورهاى غربى را ناكام گذاشتند. ایشان در پاسخ به سؤالات مسلمانان مناطق مختلف جهان در مورد تغییرناپذیرى حكم مزبور، در آذرماه‌۶۹چنین اعلام نمودند: «حكم تاریخى و تغییرناپذیر حضرت امام در مورد نویسنده كتاب كفرآمیز آیات شیطانى و تعهد مسلمانان در سراسر جهان به اجراى این حكم اسلامى، نخستین ثمرات خود را در صحنه رویارویى اسلام با كفر جهانى نشان مى‌دهد و استكبار غرب كه حمله به مقدسات یك‌میلیارد مسلمان جهان را مقدمه‌اى براى تحقیر مسلمین و از بین بردن‌انگیزه‌هاى خیزش اسلامى در جهان قرار داده بود، به‌صورت مفتضحانه و گام‌به‌گام مجبور به عقب‌نشینى شده است.»

این موضع‌گیرى قاطع، راه استكبارستیزى و مقابله با تهاجم و شبیخون فرهنگى غرب و خط مشى اساسى جمهورى اسلامى را از آن زمان تاكنون ترسیم كرده و همچنان ادامه خواهد داشت.


چهارشنبه 1399/7/2 - 6 : 15

پرتال استان ها

 

آخرین اخبار