شنبه 1398/12/10 - 13 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر رستاق - استان یزد

معرفی امام جمعه
مصطفی دلاوری زارچ
مصطفی دلاوری زارچ
امام جمعه شهر: رستاق
استان : یزد
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
یزد.رستاق.صدراباد.خ قیام.دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03532763788
شماره فاکس:
03532763789
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/11/11
معامله قرن تنفس مصنوعی به رژیم غاصب صهیونیستی است
معامله قرن تنفس مصنوعی به رژیم غاصب صهیونیستی است
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه