چهارشنبه 1399/8/7 - 53 : 6

صفحه ویژه امام جمعه شهر اردكان - استان یزد

معرفی امام جمعه
سیداسماعیل شاکر اردکانی
سیداسماعیل شاکر اردکانی
امام جمعه شهر: اردكان
استان : یزد
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اردکان - روبروی مسجد جامع - دفتر امام جمعه اردکان
تلفن دفتر امام جمعه:
03532234546
شماره فاکس:
03532234544
خطبه نماز جمعه 1399/7/18
راه حل مشکلات کشور اقتصاد مقاومتی است به شرط اعتقاد و عمل
راه حل مشکلات کشور اقتصاد مقاومتی است به شرط اعتقاد و عمل
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه